Dog (Samoyed) Charm

Dog (Samoyed) Charm

Regular price $15.00 Sale

Sterling silver Samoyed dog charm (approx 1.5cm h x 1.4cm w)