Masks Charm

Happy/Sad Masks Charm

Regular price $5.00 Sale

Sterling silver Happy/Sad Masks charm ( approx 1.1 cm h x 0.7 cm w )